Raucesti, Neamt
J27/251/1993, RO4041658
0756.225.471
office@prelast.ro
Program de lucru
Luni - Sambata: 09.00 - 18.00

Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorul/vizitatorul siteului confirma ca a citit, inteles si acceptat urmatorii termeni si conditiile de utilizare.

IN CAZUL IN CARE UTILIZATORII NU DORESC ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR, PRECUM SI MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA OPREASCA UTILIZAREA WEBSITEULUI.

Detinatorul acestui site este PRELAST PROD S.R.L., persoana juridica româna, cu sediul în Raucesti, Neamt , CUI:, înregistrata la Registrul Comer?ului sub nr. J27/251/1993, cod unic de înregistrare/cod TVA RO4041658

In lipsa unor mentionari specifice pentru un continut specific (imagine, text, video sau orice alt continut media), toate drepturile asupra continutului aflat pe acest site apartine PRELAST PROD din Piatra Neamt si este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea PRELAST PROD SRL.

Toate drepturile de utilizare asupra informatiilor si materialelor disponibile apartin PRELAST PROD SRL.

Utilizatorul site-ului este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu foloseasca nici un fel de sistem/aplicatie/insertie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

I.Descrierea site-ului

Site-ul are ca scop prezentarea societatii cu obiectul sau de activitate, serviciilor si datelor de contact ale companiei.

II. Acces

Pentru a putea vizualiza siteul nostru aveti nevoie de un calculator personal, dispozitiv personal (Mobil, tableta cu Sistem de Operare: Android, iOS) o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat prin intermediul careia va fi accesata adresa de web https://firmadvs.ro

III. Obligatii PRELAST PRODSRL.

PRELAST PROD isi asuma raspunderea pentru prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (atunci cand este cazul). Aceste date sunt tratate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile si DOAR in situatia formularii unei cereri prin intermediul formularului, unei adrese formulate email pe una din adresele detinute de societate, telefonic ori in scris pe adresa societatii.

IV. Drepturile utilizatorilor

Lista tuturor drepturile dumneavoastra odata cu adoptarea ?i implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de utilizator PRELAST PROD (PRELAST PROD SRL), ave?i urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare - pute?i solicita informa?ii privind activita?ile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare - pute?i rectifica datele personale inexacte sau le pute?i completa;
  • Dreptul la ?tergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - pute?i ob?ine ?tergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restric?ionarea prelucrarii - pute?i solicita restric?ionarea prelucrarii in cazul in care contesta?i exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozi?ie - va pute?i opune în special, prelucrarilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - pute?i primi, în anumite condi?ii, datele personale pe care ni le-a?i furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau pute?i solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
  • Dreptul de a depune plângere - pute?i depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
  • Dreptul de retragere a consim?amântului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consim?amântul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consim?amân?ului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând in continuare valabila;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: pute?i cere ?i ob?ine interven?ia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va pute?i exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa, in scris, pe adresa postala a detinatorului prezentului site, mentionata mai sus.

Se va incerca rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal mai intai pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi definitiv solutionata de instanta romana competenta.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter personal sau autoritatilor in cazul in care considera ca trebuie sa isi apere oricare din drepturile garantate de legislatia in vigoare sau de noul regulament GDPR.

Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Se efectueaza in conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) - privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prelucrarea datelor personale este realizata in scopul furnizarii serviciilor sau definirii unei relatii contractuale actuale sau viitoare ori unei alte situatii neprecizata aici. Comunicarile pot fi prin curier, posta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace.

Datele furnizate sunt strict confidentiale, fiind utilizate exclusiv in scopul declarat.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor publice competente in vederea realizarii oricaror investigatii conform prevederilor legale in vigoare.

VI. Securitate

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. Informatiile vor fi protejate atat offline cat si online.

VII. Excluderi

PRELAST PROD SRL nu isi asuma nici o responsabilitate legala, paguba adusa in urma utilizarii acestui website si a informatiilor disponibile in cadrul lui, precum nici a unor defectiuni tehnice, virusi, spam sau alte sisteme, tehnologii care afecteaza utilizatorul in orice fel.

Utilizatorii inteleg faptul ca datele furinizate pe acest site pot fi modificate oricand.

PRELAST PROD SRL

nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii websiteului.